فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 57 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام وب سايت
فیزیک نور - جلسه چهارم - استاد نریمانی
کاربرد خط در گرافیک - جلسه اول تا چهارم - استاد سعیدزاده
تکنولوژی سه (طراحی پوستر) - استاد رشیدی
طراحی تصویرسازی - جلسه سوم - استاد صادقی
تکنیک های تصویرسازی 1 - جلسه سوم - استاد رجالی (کارشناسی گرافیک)
طراحی تصویرسازی - جلسه اول - استاد صادقی
تکنیک های تصویرسازی 1 - جلسه دوم - استاد رجالی (کارشناسی گرافیک)
تکنیک های تصویرسازی 1 - جلسه اول - استاد رجالی (کارشناسی گرافیک)
ترسیمات هندسی - حجم های مکعب مستطیل و هرم بر قائده مثلث و مربع - استاد ماضی - (گرافیک)
ترسیمات هندسی - جلسه اول و دوم - استاد ماضی - (گرافیک)
طراحی تصویرسازی - جلسه سوم - پاورپوینت - استاد صادقی
طراحی تصویرسازی - جلسه اول - پاورپوینت - استاد صادقی
تجزیه تحلیل آثار - جلسه سوم - استاد صادقی
تجزیه تحلیل آثار - جلسه دوم - استاد صادقی
تجزیه تحلیل آثار - جلسه اول - استاد صادقی
اصول و فنون تبلیغات - جلسه سوم - استاد صادقی (گرافیک)
اصول و فنون تبلیغات - جلسه دوم - استاد صادقی (گرافیک)
اصول و فنون تبلیغات - جلسه اول - استاد صادقی (گرافیک)
رونگاری آثار مشاهیر بخش 5 - استاد موسوی (گرافیک - کارشناسی)
رونگاری آثار مشاهیر بخش 4 - استاد موسوی (گرافیک - کارشناسی)
رونگاری آثار مشاهیر بخش 3 - استاد موسوی (گرافیک - کارشناسی)
رونگاری آثار مشاهیر بخش 2 - استاد موسوی (گرافیک - کارشناسی)
رونگاری آثار مشاهیر بخش 1 - استاد موسوی (گرافیک - کارشناسی)
اصول سرپرستی - فصل دوم برنامه ریزی- مجموعه صوت و pdf - استاد ماضی
تاریخ گرافیک - ویکتورین pdf / تایم لاین روند تاریخ گرافیک - استاد سعیدزاده
عکاسی در گرافیک -بخش سوم - استاد موسوی ( کارشناسی گرافیک )
عکاسی در گرافیک -بخش دوم - استاد موسوی ( کارشناسی گرافیک )
عکاسی در گرافیک -بخش اول - استاد موسوی ( کارشناسی گرافیک )
کارگاه تصویرسازی دیجیتال دو بعدی - جلسه چهارم - استاد فقیهی
کارگاه تصویرسازی دیجیتال دو بعدی - جلسه سوم - استاد فقیهی
کارگاه تصویرسازی دیجیتال دو بعدی - جلسه دوم - استاد فقیهی
کارگاه تصویرسازی دیجیتال دو بعدی - جلسه اول - استاد فقیهی
ترسیمات هندسی - مبحث دوازده وجهی منتظم و هرم بر قاعده پنج ضلعی- استاد ماضی - (گرافیک)
تاریخ گرافیک - جلسه سوم - استاد سعیدزاده
تاریخ گرافیک - جلسه دوم - استاد سعیدزاده
تاریخ گرافیک - جلسه اول - استاد سعیدزاده
فیزیک نور - جلسه اول تا سوم - استاد نریمانی (مهندسی پزشکی)
اصول سرپرستی - فصل سوم رهبری - مجموعه صوت و pdf - استاد ماضی
چاپ ماشینی - جلسه سوم - استاد سعیدزاده
چاپ ماشینی - جلسه دوم - استاد سعیدزاده
چاپ ماشینی - جلسه اول - استاد سعیدزاده
شناخت هنر گرافیک 2 - فصل ششم - استاد رجالی
شناخت هنر گرافیک 2 - فصل پنجم - استاد رجالی
شناخت هنر گرافیک 2 - فصل چهارم - استاد رجالی
فیزیک نور - جلسه پنجم و ششم - استاد نریمانی
ترسیمات هندسی - جلسه پنجم - استاد ماضی - (گرافیک)
ترسیمات هندسی - جلسه چهارم - استاد ماضی - (گرافیک)
گرافیک کامپیوتر 2 - جلسه ششم - استاد ماضی
گرافیک کامپیوتر 2 - جلسه پنجم - استاد ماضی
گرافیک کامپیوتر 2 - جلسه چهارم - استاد ماضی (گرافیک)
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal