چشم انداز

چشم انداز دانشکده علوم انسانی

با توجه جایگاه و نقش علوم انسانی در زندگی بشر و اشنایی نوع نگرش انسان به محیط پیرامون باعث شکل گیری نوع فرهنگ انسانی مبتنی بر توسعه می شود. از انجایی که علوم انسانی مقوله‌ای است جامع که با ابعاد گوناگون عرصه های زندگی بشری از حیات انسانی، از ساحت فردی تا ساحت اجتماعی و از نیازهای مادی تا نیازهای متعالی انسان، مرتبط است. دانشکده علوم انسانی با توجه به این امر، جامعیت را بعنوان یک تأکید اصلی در چشم انداز آرمانی خود باور دارد و به تناسب مقاطع مختلف آموزشی در پی تحقق بخشیدن به چنین آرمانی است. دانشکده در راستای آرمان فوق، با تأکید همزمان بر پژوهش و عقلانیت از یکسو و معنویت و تفکر خلاق از سوی دیگر، در پی پرورش انسانهای آزاده، مبتکر و مسؤلیت شناسی خواهد بود ضمن تشخیص درست نیازهای واقعی جامعه در زمینه محیط مصنوع، با خودباوری و پرهیز از تقلید کورکورانه و با دیدی جامع نگر به رفع آن نیازها بپردازند. دانشکده علاوه بر اینکه در مقیاس منطقه ای سرامد دانشکده های کشور است، خواهد کوشید که در مقیاس منطقه‌ای از کانون‌های اصلی آموزش و پژوهش علوم انسانی سنتی ایران و ملل منطقه بوده با پیوستن به کانون‌های معتبر جهانی، در تولید دانش روز نقش شایسته خود را ایفا نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/18
تعداد بازدید:
869
Powered by DorsaPortal