گروه عمومی
 
 
 
دکترمائده آذربایجانی
سمت:مدیرگروه عمومی
شماره تماس:33689042-031(داخلی168)
تحصیلات:
کارشناسی علوم اقتصاد _نظری _ دانشگاه ازاد خمینی شهر
کارشناسی ارشدعلوم اقتصاد _ محض_ دانشگاه آزاد خوراسگان 
دکتری علوم اقتصادبین المللی _ دانشگاه آزاد خوراسگان
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/21
تعداد بازدید:
1001
Powered by DorsaPortal