شورای پژوهش مجموعه‌ی هنر و معماری

جناب آقای مهندس صالح کاجی اصفهانی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی ومعاون پژوهش مجموعهی هنر و معماری ، عضو شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

سوابق پژوهشی :

· Kaji, S. E and Ebadi, h. 2011.” The Role of Urban Thoroughfare as Open Public Space, a Case Study of Chaharbagh Ave, Isfahan, Iran During Safavid Era”, will be published in Spaces and Flows: An International Journal of Urban and Extra Urban Studies, Nov 2011, ISSN 2154-8676 http://f11.cgpublisher.com/proposals/302

 • H. Ebadi and Kaji,SUser Participation of the Socially Disenfranchised in Urban Public Spaces in the Context of Quality of life”, will be published in Spaces and Flows: An International Journal of Urban and Extra Urban Studies, Nov 2011, ISSN 2154-8676 http://www.cgpublisher.com/conferences/194/proposals/301

 • Kaji, S. E and Taravat ,M,. 2011. Evaluation of housing density typology into improves walkability of Livable neighborhood, Case study of Putrajaya, Malaysia, Accepted to present on: National conference of Sustainable Development & Urban Construction, Esfahan, Iran. Jul 30 2010 [will be published in: Scientific and research in Architecture and Urbanism Abadi, Vol 20, No 69, pp. 188-192]

  § Javanfard, S and Kaji, S. 2011. Context sensitive solution in revitalization urban arterial as open spaces, A Case study of Chaharbagh, Esfahan, Iran ,Accepted to present on: APSA(11th International Congress of Asian Planning Schools Association), Tokyo, Japan, Sep 19-21 2011

  نشانی:

  خیابان امام خمینی – خیابان بسیج – موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

  تلفن: 7-03133687701

  داخلی:153

  پست الکترونیک : saleh.kaji87@gmail.com

********************************************************************************************************************************************************************

 

 

سرکار خانم مهندس زهرا هومهر رئیس مجموعه هنر و معماری و عضو شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

سوابق پژوهشی :

 1. · بررسی و تحقیق بر روی موضوع کارشناسی ارشد: بازنگری طراحی آب کنار شمال شرقی رودخانه خشک شیراز با تأکید بر توسعه ارتباط فضای سبز و رودخانه و کاهش مخاطرات ترافیک سواره. نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز

 2. نوشتن مقاله در زمینه: بررسی مشکلات ناشی از همجواری بزرگراهها و پارک های حاشیه رودخانه ها ( نمونه موردی بزرگراه چمران شیراز)

 3. همکاری و تحقیق با اساتید دانشکده معماری دانشگاه تربیت مدرس.(جناب آقای دکتر پور جعفر)در زمینه نوشتن مقاله برای همایش مکتب شیراز( بررسی تأثیر متقابل عناصر معماری منظر در اشعار شاعران سده 7،8،9).

 4. نوشتن مقاله در زمینه ( بررسی پیشینه تاریخی حضور حوض در مقابل کوشکهای باغ های ایرانی).

 5. نوشتن مقاله در زمینه ( بررسی مقایسه حضور و تقدیس آب در مقابل مساجد و نیایشگاه های باغ های ایرانی).

 6. همکاری و تحقیق با اساتید دانشکده معماری دانشگاه تربیت مدرس.(جناب آقای دکتر پور جعفر) در زمینه نوشتن مقاله ISI .(بررسی زیباشناسی در طراحی منظر باغهای ژاپنی با تاثیر پذیری از دین شینتو.)

 7. همکاری و تحقیق در مقاله تفاوت باغ های ایرانی و ژاپنی.

 8. نوشتن مقاله در زمینه تاثیر دین شینتو در معماری معابد ژاپن.

 9. نوشتن مقاله در زمینه بررسی تطبیقی تاثیر بصری آب بر ناظر در باغ های ایران و ژاپن.

 10. موضوع پایان نامه کارشناسی : طراحی مجتمع تجاری تفریحی کودک در شیراز.

 11. همکاری و تحقیق در زمینه بررسی و تحلیل طراحی شهری بازار اصفهان.

 12. همکاری و تحقیق در زمینه معماری سنتی یزد و بررسی نمونه های مسکونی سنتی.

 13. همکاری و تحقیق در زمینه معماری سازگار با اقلیم خصوصاً اقلیم یزد.

 14. همکاری در پروزه تحقیق و بررسی انواع طاقها در معماری سنتی یزد.

نشانی:

خیابان امام خمینی – خیابان بسیج – موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

تلفن: 7-03133687701

داخلی:153

hoomehr.z@gmail.com پست الکترونیک :


تاریخ به روز رسانی:
1397/06/14
تعداد بازدید:
793
Powered by DorsaPortal