درباره ما

درباره ما

مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در حوزه آموزش عالی آغاز نمود و در حال حاضر در فضایی به وسعت ۲۰.۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ۱۳.۰۰۰ متر مربع و با جمعیت دانشجویی نزدیک 1500 نفر در 46 مقطع رشته و در سه دانشکده:فنی مهندسی ،علوم انسانی و هنر و معماری مشغول فعالیت می باشد. دغدغه مؤسسان این مجموعه ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه ، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور و اعتلای دانش و پژوهش بوده و خوشبختانه ارزیابی های صورت گرفته توسط وزارت محترم علوم ، تحقیقات و فن آوری مؤید این مطلب بوده و مؤسسه توانسته است به موفقیت های بسیاری در این زمینه دست یابد . . . از لحاظ شاخص های آموزشی نیز تعداد زیادی از دانش آموختگان این مؤسسه موفق به ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی شده و در المپیادهای آموزشی حائز رتبه های برتر گردیده اند

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راغب اصفهانی
image
+

00

دانشجو

+

00

رشته ها

+

00

اساتید

+

00

تاسیس

تاریخچه

مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در حوزه آموزش عالی آغاز نمود و در حال حاضر در فضایی به وسعت ۲۰.۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ۱۳.۰۰۰ متر مربع و با جمعیت دانشجویی نزدیک 1500 نفر در 46 مقطع رشته و در سه دانشکده:فنی مهندسی ،علوم انسانی و هنر و معماری مشغول فعالیت می باشد. دغدغه مؤسسان این مجموعه ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه ، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور و اعتلای دانش و پژوهش بوده و خوشبختانه ارزیابی های صورت گرفته توسط وزارت محترم علوم ، تحقیقات و فن آوری مؤید این مطلب بوده و مؤسسه توانسته است به موفقیت های بسیاری در این زمینه دست یابد . . . از لحاظ شاخص های آموزشی نیز تعداد زیادی از دانش آموختگان این مؤسسه موفق به ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی شده و در المپیادهای آموزشی حائز رتبه های برتر گردیده اند