آئین نامه طرح تردد خودرویی در موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

آئین نامه طرح تردد خودرویی در موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

اطلاعیه پارکینگ دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم

به منظور ساماندهی، کنترل و نظارت صحیح بر تردد وسایل نقلیه در سطح موسسه باتوجه به مسئولیت مدیریت حراست و حفاظت فیزیکی در این خصوص، دانشجویان محترم جهت ثبت نام پارکینگ دانشجویی با ارائه کپی مدارک کارت شناسایی وسیله نقلیه، کارت ملی، کارت دانشجویی و به همراه فرمی که در قسمت پائین این مطلب و یا در واحد انتشارات دانشگاه می باشد، تکمیل و به دفتر نگهبانی تحویل نمائید.

دریافت فایل پی دی اف آئین نامه طرح تردد خودرویی در موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی