اردوی زیارتی راهیان نور

اردوی زیارتی راهیان نور

بسم الرب الشهدا
اردوی زیارتی راهیان نور ✨

تاریخ اعزام خواهران: ۱۷ تا ۲۱ اسفند ماه و
تاریخ اعزام برادران ۱۲ تا ۱۶ اسفند ماه
هزینه ی هر نفر۲۵۰ هزار تومان
(به ارزش ۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان )

اعزام به ترتیب اولویت خواهد بود

ثبت نام خود را از طریق لینک زیر در سایت ره نور انجام دهید...
https://noor.rahnoor.ir/register
راهنمای ثبت نام:
۱. کلیک بر روی لینک
۲.انتخاب کاروان دانشجویی
۳.زدن گزینه ثبت نام
۴.وارد کردن مشخصات (استان و شهرستان، اصفهان قید شود/ کد کاروان لازم نیست)
۵. تایید مشخصات کاروان
۶.تکمیل مشخصات فردی و بارگزاری تصویر شخص

لطفا هرچه سریع تر نسبت به ثبت نام خود اقدام کنید