حراست

اداره حراست موسسه راغب اصفهانی در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی دانشگاه فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب ، هرگونه انحراف و تخلفی را در امور اجرائی کشف نماید و گزارش ها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.

در واقع وظیفه اصلی حراست ، مواظبت از سلامت سازمان است ،چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت بیرونی و درونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدیدهای درونی و نفوذی است ، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد اولاً از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند. ثانیاً با تشخیص و شناخت آفت های درونی ، زمینه علاج به موقع سلامت سازمان را ایجاد کند.

عملکرد حراست را می توان در چهارچوب وظایف زیر خلاصه نمود:

۱- حراست و صیانت از دانشگاهیان اعم از کارکنان ، اعضای هیات علمی و دانشجویان و جلوگیی از هرگونه تعرض نسبت به آنان

۲- کشف و مقابله با توطئه دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه

۳- کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی ، امنیتی و اداری مجموعه شاغلان در دانشگاه و اعلام به مبادی ذی ربط

۴- اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فیزیکی ، حفاظت اسناد و مدارک و حفاظت it

۵- نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرح های حفاظت فیزیکی

۶- صدور مجوز تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه

مدیریت حراست جهت نیل به اهداف فوق ، آماده دریافت گزارش کلیه دانشگاهیان می باشد.

شماره تماس:09011879363