دفتر جذب هیأت علمی

"دفتر جذب هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی" از سال ۱۳۹۲ به منظور رسیدگی به امور مربوط به جذب اعضای هیأت علمی این مؤسسه، تشکیل شد. پس ازتصویب آیین‌نامه‌ تشکیل هیأت عالی جذب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶، این دفتر زیر نظر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی منطقه ۶ کشور واقع در مرکز آموزش عالی شهرضا به ریاست جناب آقای دکتر علی بیگی به طور رسمی تشکیل گردید و دبیرخانه این هیأت زیر نظر دفتر جذب هیأت اجرایی منطقه ۶ کشور می باشد.

 اهداف تشکیل هیأت اجرایی جذب

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ به منظور ساماندهی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و بهینه‌سازی و یک نواختی فعالیت‌های فرآیند جذب و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در بررسی پرونده صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در کادر هیأت علمی، مبادرت به تشکیل هیأت عالی جذب نمود این هیأت مستقیماً زیر نظر آن شورا فعالیت می‌نماید و در دبیرخانه آن مستقر می باشد.
زیر نظر این هیأت، هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی فعالیت می‌نماید که وظیفه نظارت و هماهنگی در جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را عهده می‌باشد و هیأت‌های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی زیر مجموعه آن می‌باشد که در هر مجموعه دانشگاهی و مؤسسه تحقیقاتی عهده‌دار بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی می‌باشند.