ساعت کاری موسسه در روز سه شنبه 19 دی ماه 1402

ساعت کاری موسسه در روز سه شنبه 19 دی ماه 1402

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی در روز سه شنبه 19 دی ماه 1402 از ساعت 8 الی 13:30 پاسخگوی مراجعات دانشجویان محترم می باشد.