فراخوان جذب هیأت علمی

فراخوان جذب هیأت علمی

احتراماً باتوجه به ابلاغیه ریاست محترم مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص امکان استفاده دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از متقاضیانی که در فراخوان های قبلی جذب شرکت کرده و مراحل صلاحیت علمی و عمومی خود را سپری نموده و به هر دلیل جذب نشده اند، مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی جهت تکمیل کادر هیأت علمی خود در حوزه حقوق نیازمند یک نفر استادیار رشته حقوق می باشد. لذا از متقاضیان در کلیه گرایش های رشته حقوق دعوت می نماید درخواست مکتوب خود را از تاریخ 25 تا 30 آذرماه سال جاری به آدرس الکترونیکی  hooribeheshti12@gmail.com ارسال نمایند.