آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی

معرفی رشته:

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

یکی از پرطرفدارترین و البته با پذیرش پایین گرایشهای تربیت بدنی است. این گرایش خود از سه زیرشاخه تشکیل می شود که شامل:

الف- حرکات اصلاحی

ب- امدادگر ورزشی

ج- تربیت بدنی ویژه (معلولین)

 

 

 

 

 
مزایایی رشته:
حرکات اصلاحی به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط می‌باشد و قادر به شناسایی و تشخیص ناهنجاری های وضعیتی و در ادامه، قادر به ارائه روش هایی برای پیشگیری و اصلاح این ناهنجاری ها است. همچنین توانایی طرح و برنامه ریزی حرکات اصلاحی مناسب متناسب با افراد گوناگون را داراست. علاوه بر این نقش مهمی در ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با حرکات اصلاحی برای دانش آموزان، کارمندان و باشگاههای ورزشی دارد. اخیرا با تلاش های صورت گرفته از سوی متولیان این رشته و با برگزاری دوره مربیگری حرکات اصلاحی و اخذ تأییدیۀ تأسیس باشگاه حرکات اصلاحی، دانش آموختگان کارشناسی ارشد این گرایش می‌توانند به طور قانونی باشگاه تأسیس کرده و با خیال راحت نقش خود را در بهبود سلامت جامعه ایفا کنند. یکی دیگر از کاربردهای این گرایش در بحث قهرمانی است. جایی که یک متخصص حرکات اصلاحی می تواند با بکارگیری حرکات و ورزش های اصلاحی، موجب بهبود عملکرد یک ورزشکار حرفه ای در رشته مربوط به خود شود. گرایش امدادگر ورزشی شاید نامناسب‌ترین اسمی باشد که می‌توان برای این گرایش انتخاب کرد. وقتی اسم امدادگر می‌آید یاد صدمات ورزشی و تیم پزشکی داخل زمین و کادر پزشکی تیم‌های ورزشی که پس از آسیب وارد عمل می‌شوند می افتیم، اما مضمون این رشته همچنین تصوری که از رشته وجود دارد را یدک نمی‌کشد. در واقع دانش آموختگان کارشناسی ارشد این گرایش توانایی پیشگیری از آسیب های ورزشی و شناسایی آن را کسب می کنند و نقش مهمی در بازگرداندن ورزشکار آسیب دیده به شرایط مسابقه دارند. همچنین امدادگر ورزشی می تواند بعنوان راهنما و برنامه ریز برای آگاهی از روش های کنترل آسیب های ورزشی عمل کند. شاخه تربیت بدنی ویژه نیز به بحثهای ورزش معلولان و ورزشکاران پارالمپیکی می پردازد از مباحث تمرین تا تغذیه و بحثهای قهرمانی. این زیرشاخه در دانشگاههای سراسری پذیرش ندارد.
 
 

 

 

 

بازار کار کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

جذابیت این گرایش در تاسیس باشگاه و همینطور ارتباط نزدیک ان با علم پزشکی و فیزیوتراپی ورزشی و توانبخشی و بازتوانی می باشد. در نتیجه دلیل محبوبیت ان مشخص شد، ارتباط ان با علم پولساز پزشکی و یا گنجاندن خود ر درمان بیماران و مصدمان.

دانش آموختگان کارشناسی ارشد گرایشهای حرکت اصلاحی و امدادگر ورزشی می‌توانند مجوز باشگاههای حرکات اصلاحی را دریافت نمایند. همچنین امدادگران ورزشی می توانند با شرکت در دوره های امدادگری ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی، به عنوان کادر پزشکی در کنار تیم ها فعالیت کنند. تربیت بدنی ویژه معلولین، بطور خاص با افراد دارای معلولیت سروکار دارد و کمک به مشاوره، راهنمایی و برنامه ریزی در زمینۀ تجویز، توصیه و اجرای فعالیت حرکتی و ورزشی متناسب با نیازهای ویژه افراد تحت پوشش می کند. همچنین تربیت بدنی ویژه معلولین، در تدریس دروس کارگاهی، نظری و عملی در زمینه معلولین در سطح مراکز آمورشی و پژوهشی و خدماتی-حمایتی و نهادهایی چون آموزش و پرورش، دانشگاهها، فدراسیون های ورزش معلولین و مراکز توانبخشی و بهزیستی و مربیگری رشته های ورزشی معلولین نقش مهمی ایفا می کند.

 
 
 
 
 

 

کد رشته آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی: ۱۱۵۱۵