تبرید

معرفی رشته:

تولید، ذخیره سازی و نگهداری بعضی محصولات نظیر مواد غذایی، دارویی و شیمیایی در شرایط سرمایی مناسب از زمان تولید تا زمان مصرف یا از محل تولید تا محل مصرف به طوریکه خواص آنها حفظ شده و از بین نرود دارای اهمیت زیادی است. هدف از این رشته، تربیت نیروی انسانی متخصص واجد شرایط به منظور انجام محاسبات، نصب، راه اندازی و راهبری تاسیسات تبرید می باشد.

 
 

از فارغ التحصیلان این رشته انتظار می رود:

- نقشه های تاسیسات تبرید را ترسیم نمایند

- مواد و مصالح تاسیسات تبرید را برآورد و انتخاب نمایند

- سیستم یک سردخانه فریونی را طراحی، محاسبه و اجرا نمایند

- تاسیسات تبرید یک سردخانه فریونی را نصب و راه اندازی یا تعمیر و نگهداری نمایند

- دستگاه های تبرید خانگی و تجاری را نصب و راه اندازی و یا تعمیر و سرویس نمایند

- تاسیسات کارخانه یخ سازی را نگهداری نمایند

 
 
 

مشاغل قابل احراز:

- سرپرستی گروه لوله کشی تاسیسات تبرید

- سرپرستی گروه نصاب تاسیسات تبرید

- سرپرستی گروه راه انداز و تعمیرکار تاسیسات تبرید

- پیمانکاری یا محاسب تاسیسات تبرید

_ نصب و راه اندازی سیستم های حرارت مرکزی مسکونی و تجاری _ نصب و راه اندازی سیستم های تاسیسات بهداشتی مسکونی و تجاری _ لوله کشی تاسیسات حرارتی و موتورخانه های مسکونی اداری و تجاری _ نصب و تعمیر و راه اندازی سیستم های برودتی شامل یخچال ، فریزر ، کولر گازی و ... _ لوله کشی و جوشکاری تاسیسات گاز رسانی _ تعمیر و نگهداری مراکز بزرگ دولتی و خصوصی از قبیل بیمارستان ها ، دانشگاه ها و ... _ لوله کشی انواع سیستم های آب رسانی از قبیل لوله های پلی اتیلن ، گاوانیزه ، ۵لایه ، سفید و... و در ادامه تحصیل: _ مهندس ناظر شرکت گاز _ مهندس ناظر تاسیسات ساختمانی و عضو نظام مهندسی _

 
 
کد رشته تبرید: ۲۹۰۰