معرفی رشته علوم ورزشی

علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی محسوب می شود که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند خورده و اثر و نقش آن در رابطه با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار استتربیت بدنی ماهیتی میان رشته ای دارد که از علوم مختلف برای تقویت و تربیت جسم و روان انسان استفاده می کند.

این رشته از یک سو مشتمل بر یک‌سری رشته های پایه ی پزشکی است تا جایی که فارغ التحصیل آن تا حد یک پزشکیار با جسم انسان آشنا می‌شود و از سوی دیگر بخشی از دروس این رشته شامل علوم تربیتی است تا دانشجوی این رشته با تنش و واکنش انسان ها آشنا شود و بتواند به عنوان یک مربی با ورزشکاران یا دانش آموزان به درستی برخورد کند، و بالاخره یک بعد این رشته شامل علوم ورزشی می شود یعنی دانشجو، علوم ورزشی را به صورت علمی و عملی آموزش می بیند تا بتواند در رشته های مختلف ورزشی مهارت داشته باشد و همچنین توانایی تحقیق در علوم ورزشی را به دست بیاورد.

علاوه بر این ترتیب بدنی و ورزش به‌عنوان یک عامل پیش گیرنده از بروز برخی از ناراحتی‌ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد توجه بوده و ثابت شده است که عامل پیشگیرنده بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی بوده و از پیشروی پاره‌ای از بیماری‌ها مانند امراض قند و نارسائی‌های قبلی- عروقی جلوگیری می‌کند.

هدف از این رشته آشنایی دانشجویان با جسم انسان در حد یک پزشک یار است تا بتوانند به عنوان یک مربی حرفه‌ای در زمینه مسائل ورزشی با ورزشکاران یا دانش آموزان در ارتباط باشند.

 
 

مزایایی رشته:

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نقش موثری در رابطه با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه دارد به همین دلیل از جایگاه مهمی برخوردار بوده و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته بسیار ضروری است.

علاه بر این پیشگیری از بروز برخی از ناراحتی‌ها و عوارض جسمی و روحی و جلوگیری از بیماری‌هایی مانند امراض قند و نارسائی‌های قلبی-‌عروقی از دیگر مزایای تحصیل در این رشته استکاربرد رشته علوم ورزشی در امر آموزش وپرورش و بهداشت فردی و اجتماعی بسیار گسترده است و تمام گروه‌های سنی را از پیش از تولد تا دوره سالخوردگی وکهولت را شامل می‌شود.

 
 

بازار کار رشته علوم ورزشی

افراد فارغ التحصیلان رشته علوم ورزشی می‌توانند در وزارتخانه‌ها (در بخش تربیت بدنی) به عنوان مربی و مسئول ورزش و یا به عنوان مشاوره یک طراح در ساخت وسایل و لباس‌های ورزشی، به عنوان مربی در باشگاه‌های ورزشی آزاد و یا به عنوان کارشناس یا مربی بدنسازی در سازمان تربیت بدنی فعالیت داشته باشند. کارشناسی تربیت بدنی در فدراسیون‌های ورزشی و نهاد‌های انقلابی، سازمان‌های دولتی، خدمت در مراکز ورزشی و درمانی جانبازان و معلولین، تدریس دروس تربیت بدنی در مدارس و مراکز آموزشی هم از دیگر فعالیت‌های مربوط به فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی علوم ورزشی است.