مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

معرفی رشته:

عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و مسائل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت هادر واقع رشته مهندسی مالی را می توان ترکیبی از علوم ریاضیات مالی- ریاضیات کاربردی- علوم کامپیوتر- فن آوری اطلاعات- انبارش داده های مالی محاسبات رایانه ای مالیمدیریت مالی و مخاطره(ریسک) به حساب آورد.

 
  
 
 
 هدف از راه اندازی رشته 
۱استفاده از فن آوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری
۲به کارگیری فنون مهندسی مالی در بانک های تجاری و سرمایه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکت های بیمه و واحدهای خزانه داری
۳تحلیل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی
۴استفاده از ابزارهای کاهش ریسک یا مدیریت ریسک
 
 
 
بازار کار رشته
 
مهندسین مالی می توانند در حوزه های زیر نقش تعیین کننده داشته باشند.

- صنایع بانکداری خصوصاً بانکداری بین المللی به عنوان کارشناس مهندس مالی جهت تعیین و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و کاهش ریسک مالی

- حوزه تحققیات و مشاوره مالی

- به عنوان کارشناس قیمت گذاری در بورس اوراق بهادار

- در سازمانها به منظور مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری ها

- در شرکتهای کارگزاری، سرمایه گذاری وبیمه

- طراحی نرم افزارهای مالی و کنترل صحیح تجارتهای بین بانکی

- به عنوان کارشناس عقد قراردادها و طراحی ابزارهای مالی در موسسات مالی و بورس اوراق بهادار

- و...

  
 
 
 
 دروس کارشناسی ارشد مالی -گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
کد رشته مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک : ۱۵۸۵۹