اهداف
اهداف
1-    شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و چالش های آموزشی در موسسه
2-    تقویت زمینه های تصمیم گیری و سیاست گذاری در موسسه .
3-    ارائه پیشنهادها و راهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب.
4-    -تعمیق و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی.
5-    -تقویت زمینه های پاسخگویی موسسه به مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی.
6-    توصیف وضع موجود باتوجه به شاخص های فعالیت هر یک از بخش ها
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/07
تعداد بازدید:
2794
Powered by DorsaPortal